شیما وحدیث من
می نویسم که شب تار، سحر می گردد یک نفرمانده ازاین قوم که برمیگردد (اللهم عجل لولیک الفرج)